Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere bestelling, die u via de webstore (www.lele-marly.nl) bij LéLé & Marly plaatst. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de tussen u en LéLé & Marly gesloten overeenkomst. 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

  1. Gegevens LéLé & Marly LéLé & Marly is een eenmanszaak gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens vindt u hieronder:

LéLé & Marly
Straat van Magelhaens 29
1183HB Amstelveen, Nederland
Telefoon: +31 (0)6 282 709 20

E-mail: tessa@lele-marly.nl 
Kamer van Koophandel nummer: 74016970
Btw-identificatienummer: NL195644256B01

2. Het aanbod en de overeenkomstWanneer u een artikel koopt via de webstore van LéLé & Marly gaat u een overeenkomst aan met LéLé & Marly. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat LéLé & Marly een bevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

3. PrijzenAlle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Verzendkosten Voor de verzending van de artikelen brengt LéLé & Marly de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. De verzendkosten bedragen standaard binnen Nederland € 3,95 en binnen Europa € 7,95.

5. Betaling Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin het bestellingsoverzicht en de totale kosten, inclusief de verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt uw bestelling betalen op de in de webstore van LéLé & Marly aangegeven wijzen. 

6. Levering Alle bestellingen worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL ter bezorging aangeboden op het door u opgegeven verzendadres. 

Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. LéLé & Marly zal u hiervan op de hoogte houden per e-mail of telefonisch. Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Mocht het voorkomen dat een artikel niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Het artikel moet uiterlijk dertig dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken.  Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. LéLé & Marly is niet aansprakelijk voor overschrijding van deze aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL. Bij schade aan de verpakking bij de levering moet u voor opening contact opnemen met LéLé & Marly.  

7. Retourbeleid LéLé & Marly doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan LéLé & Marly via tessa@lele-marly.nl. De retourzendingen worden geaccepteerd indien de retourinstructies van LéLé & Marly nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Bij een retourzending volgens retourinstructies van LéLé & Marly betaalt LéLé & Marly binnen veertien dagen het betaalde bedrag terug. Als de maat of kleur van het bestelde artikel niet goed is, kan het artikel worden geruild. De retourkosten zijn voor rekening van de consument. 

Het retouradres is:

Straat van Magelhaens 29
1183HB Amstelveen, Nederland
Telefoon: +31 (0)6 282 709 208.

8. HerroepingsrechtAls consument heeft u het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen veertien dagen nadat u alle producten uit uw bestelling hebt ontvangen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te willen herroepen. Wanneer u ervoor kiest de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heeft u de plicht dit product binnen veertien dagen aan ons te retourneren. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de producten. Ingeval van herroeping restitueert LéLé & Marly het voor het betreffende product betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt herroepen, maar niet eerder dan nadat LéLé & Marly het product retour heeft ontvangen of dat u kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is verzonden. 

9. Aansprakelijkheid Alle producten uit het assortiment van LéLé & Marly zijn met de grootste zorg samengesteld. De geleverde artikelen bezitten de eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen. LéLé & Marly is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen.  Alle informatie op de website van LéLé & Marly (www.lele-marly.nl) is zorgvuldig samengesteld.  LéLé & Marly probeert de producten  zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave op de website en het product zoals bij u bezorgd. 

10. PivacyLéLé & Marly vindt het belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door LéLé & Marly gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden deze gegevens gebruikt om op de hoogte te worden gesteld van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over LéLé & Marly.      

11. Geschillen Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.